KRĄG BIBLIJNY

Nieznajomość Pisma Św. jest nieznajomością Chrystusa – św. Hieronim

Już od dwóch lat, dzięki dobrej woli ks. Roberta a obecnie ks. Rafała, działa w naszej parafii Krąg Biblijny. Spotykamy się w poniedziałki, w salce parafialnej, po mszy św. popołudniowej, by wspólnie czytać, analizować, omawiać fragmenty Ewangelii św. Łukasza.  Czytamy wspólnie, przy „ okrągłym” stole cały rozdział,  potem jeszcze raz odkrywamy kolejne wersety, aby dobrze je  poznać, zrozumieć co Bóg chce nam w nich  przekazać.
Przychodzimy z różnymi wydaniami Pisma Św., bo chcemy poznawać, porównywać, zastanawiać się i odnosić  słowa Boga do współczesnego życia. Nie ma znaczenia wiek, wykształcenie, płeć, wciąż czujemy niedosyt… .

Ks. Robert dzieli się z nami swoją rozległą wiedzą biblijną, podpowiada, naprowadza, a czasem z wielkim poczuciem humoru „wpuszcza w maliny”…. i zaskakuje. Każdy z nas może podzielić się swoimi przemyśleniami. Dyskusje nieraz bywają burzliwe. Często odnajdujemy mniej znane fragmenty Ewangelii, a czasem  dobrze już znane odkrywamy na nowo. Planujemy wspólne letnie wyjazdy, a wszystko w miłej, życzliwej atmosferze.

Pismo Św. jest najważniejsza księgą dla chrześcijan, ponieważ w niej Bóg objawia swą wielką miłość do ludzi i przekazuje nam wskazówki jak żyć, by osiągnąć życie wieczne i spotkać się z Nim w Królestwie Bożym. Jest zbiorem prawd, mądrości życiowych, ujętych w piękną i ciekawą formę przypowieści, symboli, przykładów. Ojcowie kościoła nazywają Biblię „ listem Boga do ludzi”.  To przewodnik dla chrześcijanina, na którym trzeba oprzeć swoje życie.

Czy my znamy, czytamy Pismo Św.?

Prawie każdy z nas nosi obecnie przy sobie telefon komórkowy. Dlaczego?

Bo chcemy być dostępni dla tych, którzy chcą  nam coś  ważnego przekazać i  sami  też chcemy mieć możliwość przekazania informacji innym.  Czasem ktoś mówi: przyjedź do mnie, a jak będziesz blisko zadzwoń, to cie pokieruję… Co chwilę bierzemy do ręki telefon, aby coś sprawdzić,  zapisać, przesłać. Innym razem z telefonem w ręku czekamy na ważną, pilną wiadomość, która ma odegrać dużą rolę w naszym  życiu.

Bożym telefonem jest właśnie Pismo św. Przez Biblię Bóg chce nam przekazać ważne wiadomości i pokierować naszym życiem. A przecież tak rzadko do Biblii zaglądamy, tak rzadko ten „Boży telefon” bierzemy do ręki. Może czas to zmienić…? wziąć Pismo Święte  do ręki i spotkać się z nami w Kręgu Biblijnym. Przemyśl to sobie…

Uważaj, Bóg do Ciebie dzwoni – odbierz !!!