GRUPY W PARAFII

  • MINISTRANCI

sobota 10:00

  • DZIECI MARYI

sobota 09.30

  • OAZA

piątek po wieczornej mszy świętej

poniedziałek po mszy św. wieczornej

  • SCHOLA

sobota 11:00

  • ŻYWY RÓŻANIEC

I sobota miesiąca 7:00

  • APOSTOLSTWO DOBREJ ŚMIERCI

I poniedziałek miesiąca 17:20

  • ODNOWA W DUCHU ŚWIĘTYM

II Piątek miesiąca godzina 18:45