DUCHOWIEŃSTWO

PROBOSZCZ
ks. dr Leszek Łysień
Rok święceń: 1988
w Jasienicy od: 2014
lysien@poczta.onet.pl
tel. 33 815 24 66

WIKARIUSZ
ks. mgr Rafał Dendys
Rok święceń: 2004
w Jasienicy od: 2013
rafaldendys@gmail.com
tel. 33 815 24 66

INNI KSIĘŻA

ks. Jacek M. Pędziwiatr,

w Jasienicy od: 2019

—–

ks. Andrzej Chruszcz

Rok święceń:

w Jasienicy od: 2015

—–

Ks. Czesław Bloch SCJ,

Rok święceń:1970

w Jasienicy od: 1986

czbloch@neostrada.pl

tel. 33 815 24 39

DOMY I PLACÓWKI ZAKONNE

Sercanie,

43-385 Jasienica, ul. Spokojna 322, tel. 33 815 24 39, kaplica domowa

Z PARAFII POCHODZĄ

Kapłani diecezjalni: ks. Mirosław Kareta 1997

Kapłani zakonni: ks. Ignacy Pawlus SDS 1971, Łukasz Dębiński SJ 2011

Siostry zakonne: 2

  • s. Łucja – Aleksandra Brandys, Monastyczna Wspólnota Jerozolimska