POŻEGNANIE KS. RAFAŁA

W niedzielę 22. sierpnia 2021 r. na mszy św. o godz. 9.00 pożegnaliśmy ks. Rafała, który dekretem biskupa przeniesiony został do parafii św. Klemensa w Ustroniu. Dziękowaliśmy za 8 lat posługi kapłańskiej w naszej parafii.


Szanowny ks. Rafale!

Serdecznie dziękujemy w imieniu wszystkich parafian za posługę kapłańską w naszej wspólnocie. Kierujemy słowa podziękowania najpierw do Boga, że posłał Cię do Jasienicy i byłeś z nami w czasach dla naszej parafii dobrych , ale i tych trudnych. Wyrażamy też swoją wdzięczność Tobie za to ,że przez 8 lat prowadziłeś nas do Boga. Odprawiałeś msze św., głosiłeś słowo Boże, przez Twoje ręce Chrystus wzmacniał nas swoim ciałem. Przyjmowałeś nowych parafian i żegnałeś tych, którzy odchodzili. Dziękujemy za oczekiwanie i słuchanie na nas w ciszy konfesjonału. Za opiekę począwszy od najmłodszych parafian, którym na niedzielnych mszach św. przeznaczonych właśnie dla nich  objaśniałeś w prosty i obrazowy sposób zasady wiary. Dbałeś o przygotowanie w ciekawy sposób mszy roratnich. Dziękujemy za przygotowanie dzieci do sakramentu komunii św., za prawdy przekazywane na lekcjach religii w szkole. Za cierpliwość i wyrozumiałość dla młodzieży, którą przygotowywałeś do przyjęcia darów Ducha św. w sakramencie  bierzmowania. Opiekowałeś się ministrantami, uczyłeś ich służby liturgicznej, ale grałeś też z nimi  w piłkę nożną. Dbałeś też o dorosłych parafian. Byłeś naszym przewodnikiem podczas spotkań Kręgu Bibiljnego, wyjaśniając zawiłości tekstów ewangelii. Dzieliłeś się z nami prawdą o Bogu na kartkach naszej gazetki parafialnej. Dbałeś o kawiarenkę parafialną i smak pysznej kawy z ekspresu. Nasza świątynia nie byłaby przygotowana  do uroczystości, gdyby nie twoja pomoc w jej dekorowaniu. Dziękujemy za czas wspólnie spędzony na pielgrzymkach, wyjazdach do Rzymu czy Ziemi Świętej, na wyjazdach organizowanych dla dzieci. Za prowadzenie nas do Boga, ale też za życzliwość, wyrozumiałość, dobre słowo. Wyrażając naszą wdzięczność chcemy Ci przekazać ikonę Św. Archanioła Rafała, wykonaną własnoręcznie przez naszą parafiankę Panią Ewę.  Chcemy w podzięce przekazać włożone w tą ikonę ciepło rąk, starania, pracę. Niech Archanioł Rafał przypomina  spędzone w Jasienicy lata, wspomaga w dalszej pracy kapłańskiej, a swoimi skrzydłami strzeże i chroni przed nieszczęściami. W imieniu wszystkich parafian zapewniamy o naszej pamięci i modlitwie w Twojej intencji. Dziękujemy za te 8 lat służby Bogu i ludziom w naszej, jasienickiej wspólnocie i życzymy wielu łask Bożych w nowej parafii, w Ustroniu. Szczęść Boże ks. Rafale!!!                                                                                 W imieniu parafian M. Hawełek