Triduum

Triduum Paschalne: w Wielki Czwartek w katedrze o godz. 10.00 Liturgia Eucharystyczna z poświęceniem Krzyżma. W naszym kościele Msza święta Wieczerzy Pańskiej o godz. 18.00.Wspominamy ustanowienie przez Chrystusa Najświętszego Sakramentu oraz Sakramentu Kapłaństwa.

W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły. Zapraszamy wszystkich na celebrację Liturgii Męki Pańskiej o godz. 18.00. Składka z tego dnia przeznaczone jest na utrzymanie Grobu Bożego w Jerozolimie.

W Wielką Sobotę poświęcenie pokarmów o godzinie 11.00, 12.00, 13.00, 14.00 i 15.00. Na obchody Liturgii Paschalnej zapraszamy na godz. 18.00. Prosimy o przyniesienie świec, byśmy mogli odnowić przymierze Chrztu świętego. Procesja rezurekcyjna w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego o godz. 6.30.

W gablocie jest wywieszony szczegółowy plan Triduum i plan adoracji przez poszczególne grupy i ulice. Bardzo proszę, by w Wielką Sobotę dostosować się do wyznaczonych godzin, aby cała parafia miała udział w czuwaniu przed Najświętszym Sakramentem.

W czasie Triduum istnieje możliwość uzyskania odpustu zupełnego przez wszystkich, którzy wypełniwszy wszystkie zwykłe warunki odpustu, spełnią następujące dzieła: a) w Wielki Czwartek – udział we Mszy Wieczerzy Pańskiej i uroczyste odmówienie hymnu Przed tak wielkim Sakramentem; b) w Wielki Piątek – udział w adoracji Krzyża, ucałowanie Krzyża; c) w Wielką Sobotę – udział w Liturgii Wigilii Paschalnej i odnowienie przyrzeczeń Chrztu świętego.