OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

4. Liturgiczne obchody tygodnia: w sobotę, 16. X – wspomnienie św. Jadwigi Śląskiej.

5. W sobotę, 16. X, modlimy się modlitwą różańcową w intencji naszych zmarłych, wypominanych w wypominkach rocznych o godz. 16.15.

17. X 2021 – XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA

1. Pan Jezus nie pozostawia nam dzisiaj żadnych wątpliwości, iż prawdziwa wielkość człowieka objawia się w takiej miłości, która jest gotowa służyć. Zaś ostateczną jej miarą i wypływającą z niej służbą jest dar swojego życia dla innych. To zadanie jest realizacją chrześcijańskiego powołania, które polega na tym, abyśmy naśladowali Jezusa, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz by służyć i dać swoje życie na okup za wielu.

2. Zapraszamy na kolejne spotkanie katechezy dla pytających i poszukujących w piątek, 22. X, po Mszy  świętej o godz. 18.30. Przedmiotem naszej refleksji jest modlitwa Ojcze nasz.

3. Liturgiczne obchody tygodnia: w poniedziałek, 18. X – święto św. Łukasza, ewangelisty; w środę, 20 X – wspomnienie św. Jana Kantego, prezbitera, patrona naszej diecezji; w piątek, 22. X – wspomnienie św. Jana Pawła II, papieża; w sobotę, 23. X – wspomnienie dowolne św. Józefa Bilczewskiego, biskupa.

4. Za tydzień przypada przedostatnia niedziela października, obchodzona w Kościele jako Światowy Dzień Misyjny, który rozpoczyna Tydzień Misyjny.

5. Można składać wypominki i roczne i jednorazowe bądź w zakrystii bądź w kancelarii. Kartki na wypominki są do pobrania w zakrystii.

6. Zespół charytatywny parafii prosi o włączenie się w organizację słodkiej niedzieli 24. X. Prosimy o dostarczenie ciast, ciasteczek deserów, które zbierzemy w sobotę 23. X od godziny 16. 30 w kawiarence parafialnej. Można je będzie nabyć po Mszach świętych w sobotę wieczorem oraz w niedzielę. Zebrane fundusze przeznaczymy na organizację spotkania z Mikołajem dla dzieci oraz paczki świąteczne dla chorych, potrzebujących, ubogich.

7. Prasa Katolicka…

24. X 2021 – XXX NIEDZIELA ZWYKŁA

1. Przedostatnia niedziela miesiąca października obchodzona jest jako Światowy Dzień Misyjny, rozpoczynając jednocześnie Tydzień Misyjny. Wiara jawi się jako wielkie światło naszego życia. To ono rozprasza mrok nocy naszych słabości i grzechów, pozwala wydobyć na światło to, co dobre i szlachetne. Wiara daje także możliwość znalezienia drogi wyjścia z tego, co obciąża nasze sumienie. Pozwala nam nazwać zło po imieniu, ale na tym się nie zatrzymuje. Sięga zdecydowanie głębiej i dostrzega dobro, którego nie można zobaczyć wzrokiem cielesnym ani nie można do końca poznać ludzkim rozumem. Dzięki wierze człowiek odkrywa, że to, czego nie widzi, jest jednak prawdziwe i rzeczywiste.

2. Można składać wypominki i roczne i jednorazowe bądź w zakrystii bądź w kancelarii. Kartki na wypominki są do pobrania w zakrystii.

3. Obchodzimy dzisiaj Słodką Niedzielę zorganizowaną przez Zespół Charytatywny naszej parafii, za co członkom tego Zespołu dziękujemy. Dziękujemy też wszystkim, którzy w zorganizowanie tego dnia się włączyli, piekąc ciastka, ciasteczka desery. Zebrane fundusze przeznaczymy na organizację spotkania z Mikołajem dla dzieci oraz paczki świąteczne dla chorych, potrzebujących, ubogich.

4. W czwartek, 28. X, przypada święto świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza.

5. W przyszłą niedzielę, 31. X, w kościołach, których data poświęcenia (konsekracji) nie jest dokładnie znana, obchodzimy uroczystość rocznicy poświęcenia kościoła własnego.

6. Prasa katolicka… Kolejny numer gazetki parafialnej Kairos.