Z ŻYCIA PARAFII

  Od 7 czerwca br. poprzednia dyspensa od uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Eucharystii obejmująca wszystkich wiernych Diecezji Bielsko-Żywieckiej zostaje zawężona do osób starszych, chorych i odczuwających lęk przed zarażeniem.

Od 30 maja br. nie obowiązuje limit osób w kościele. Wszyscy przebywający w kościele z wyjątkiem sprawujących liturgię muszą mieć maseczki i zachować, o ile to możliwe,  dystans 2 m. Bardzo prosimy o przestrzeganie tej zasady.

• Zalecamy, aby Komunię świętą przyjmować na rękę.  Wierni przyjmujący Komunie w sposób tradycyjny podchodzą na samym końcu.

• Sakrament pokuty sprawujemy dalej według zasad podanych wcześniej – pamiętając o zachowaniu szczególnej ostrożności.

Spowiedź święta codziennie pół godziny przed mszą ( spowiadamy się w maseczce ochronnej).

Komunię Świętą przyjmujemy na rękę.

Nabożeństwa czerwcowe codziennie o 17.30, w niedzielę o 16.30 

Transmisja online:

Transmisja z naszego kościoła – codziennie o podanych powyżej godzinach – zobacz

Kairos 7(57)/2020, 31.05.2020 – zobacz

Ogłoszenia parafialne, 31.05.2020 – zobacz