OGŁOSZENIA

Ogłoszenia duszpasterskie

  XX NIEDZIELA ZWYKŁA – 18. VIII

 

 

  1. W wielu miejscach na świecie, niestety panuje wojna. Niesprawiedliwość i brak poszanowania godności człowieka i jego wolności leżą z reguły u podłoża każdego konfliktu zbrojnego. Jezus Chrystus nie chciał ani podejrzanych kompromisów, ani wątpliwego pokoju. Za pokój między ludźmi i Bogiem oddał swoje życie. To jest ofiara, która rodzi prawdziwy pokój dla świata. Aby go osiągnąć, wyznawcy Chrystusa muszą czasami wypowiedzieć się w sposób bardzo zdecydowany, nawet jeżeli spotkają się ze sprzeciwem i niezrozumieniem. Pan umacnia nas swoim przykładem i daje siłę do budowania atmosfery pokoju między ludźmi.
  2. Liturgiczne obchody tygodnia: we wtorek, 20 VIII – wspomnienie św. Bernarda, opata i doktora Kościoła; w środę, 21. VIII – wspomnienie św. Piusa X, papieża; w czwartek, 22. VIII – wspomnienie NMP, Królowej; w sobotę, 24. VIII – święto św. Bartłomieja, apostoła.
  3. Wystawiona jest Księga Trzeźwości, do której można wpisywać swoje postanowienia sierpniowe.
  4. Prasa katolicka…