Z ŻYCIA PARAFII

W związku z wprowadzonymi od 27 III 2021 zasadami w naszym kościele może przebywać jednorazowo 25 osób.

W przypadku sprzyjających warunków atmosferycznych można uczestniczyć w nabożeństwach w obrębie kościoła na zewnątrz z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa.

Zasady te musi być bezwzględnie zachowane dlatego zachęcamy, do uczestnictwa w obrzędach Niedzieli Palmowej i Wielkiego tygodnia poprzez transmisję online.

Przypominamy, że nadal obowiązuje dyspensa Księdza Biskupa od udziału w niedzielnej i świątecznej Mszy świętej dla wszystkich osób, które pragną w niej uczestniczyć, ale z powodu obostrzeń, lęku lub wieku nie mogą.

Począwszy od soboty 27.03.2021, wejście do kościoła w niedzielę i całe Triduum, tylko wejściem bocznym, od strony zakrystii. W kościele siadamy w wyznaczonych do tego miejscach zachowując wszystkie zasady bezpieczeństwa (zwłaszcza maseczki i 1,5 m odstępu).

Ogłoszenia parafialne – zobacz

Transmisja online:

Transmisja z naszego kościoła – codziennie o podanych powyżej godzinach – zobacz

kazania dialogowane:

kazania dla dzieci:

kazania niedzielne z mszy o 17.00:

koncerty:

katechezy o Dekalogu:

kazania niedzielne z mszy o 7.00:

czytanie Ewangelii:

kazania w tygodniu:

Roraty’2020
kazania roratnie