Z ŻYCIA PARAFII

25 października 2020 roku – przestawiamy wskazówki z godziny 3.00 na 2.00

Przypomnienie dotyczące zasad bezpieczeństwa w czasie epidemii
Od soboty 24 października 2020 r. obowiązują nowe zasady epidemiczne:


Cały kraj pozostaje w strefie czerwonej!!!

W naszym kościele może przebywać ok. 30 osób. Bardzo prosimy aby zachować odstępy w ławkach i pozostać w maseczce.

Biskup Bielsko-Żywiecki udziela aż do odwołania dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Mszy świętej dla wszystkich wiernych Diecezji i przebywających na terenie Diecezji Bielsko-Żywieckiej. Zachęcamy do uczestnictwa we Mszy świętej poprzez środki masowego przekazu oraz wspólną modlitwę w rodzinach. W sposób szczególny o skorzystanie z dyspensy prosimy osoby starsze, przewlekle chore i te, dla których infekcja stanowi wysokie ryzyko;

Zachęcamy, w miarę możliwości, do uczestniczenia we Mszy świętej w tygodniu, zachowując wszystkie zalecenia sanitarne;

UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

Bardzo prosimy aby odwiedzać groby bliskich w dniach poprzedzających samą uroczystość 1 listopada lub później. Papież Franciszek przedłuża możliwość uzyskania odpustu zupełnego związanego z nawiedzeniem grobów do końca listopada.


Nie będzie w tym roku procesji na cmentarze, odprawimy nabożeństwo w kościele transmitowane na stronie internetowej parafii.

W czasie nabożeństwa w kościele będą odczytane wypominki za zmarłych.

Zalecamy, aby Komunię świętą przyjmować na rękę.  Wierni przyjmujący Komunię w sposób tradycyjny podchodzą na samym końcu.

Spowiedź święta codziennie pół godziny przed mszą (spowiadamy się w maseczce ochronnej).

Ogłoszenia parafialne – zobacz

Transmisja online:

Transmisja z naszego kościoła – codziennie o podanych powyżej godzinach – zobacz

kazania dialogowane:

koncerty:

katechezy o Dekalogu:

czytanie Ewangelii: