Z ŻYCIA PARAFII

Zapraszamy do udziału w roratach adwentowych od przyszłego tygodnia.

https://youtu.be/IWhKQFPfneM

Zespół charytatywny zaprasza chętne dzieci z naszej parafii na spotkanie z Mikołajem i Aniołkami w dniu 5 grudnia (sobota) w naszej świątyni w godz. 10.00-11.30.          Prosimy, aby rodzice/opiekunowie do 22 listopada zapisali w zakrystii dzieci, które chcą się z Mikołajem spotkać.  Dzieci będziemy zapisywać na konkretną godzinę żeby uniknąć większego zgromadzenia.

Przypomnienie dotyczące zasad bezpieczeństwa w czasie epidemii


Od soboty 7 października 2020 r. obowiązują nowe zasady epidemiczne:


W naszym kościele może przebywać ok. 20 osób. Bardzo prosimy aby zachować odstępy w ławkach i pozostać w maseczce. Zalecany odstęp to 1,5m

Biskup Bielsko-Żywiecki udziela aż do odwołania dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Mszy świętej dla wszystkich wiernych Diecezji i przebywających na terenie Diecezji Bielsko-Żywieckiej. Zachęcamy do uczestnictwa we Mszy świętej poprzez środki masowego przekazu oraz wspólną modlitwę w rodzinach. W sposób szczególny o skorzystanie z dyspensy prosimy osoby starsze, przewlekle chore i te, dla których infekcja stanowi wysokie ryzyko;

Zachęcamy, w miarę możliwości, do uczestniczenia we Mszy świętej w tygodniu, zachowując wszystkie zalecenia sanitarne;

Ogłoszenia parafialne – zobacz

Transmisja online:

Transmisja z naszego kościoła – codziennie o podanych powyżej godzinach – zobacz

kazania dialogowane:

kazania dla dzieci:

kazania niedzielne z mszy o 17.00:

koncerty:

katechezy o Dekalogu:

kazania niedzielne z mszy o 7.00:

czytanie Ewangelii: