Z ŻYCIA PARAFII

Przeżywając radość z narodzenia Zbawiciela oraz wsłuchując się w ciszę betlejemskiej stajenki, pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia by Chrystus, Wcielone Słowo Boga zrodził się w Waszych sercach wypełniając je miłością i pokojem, by zamieszkało w Waszej codzienności i dawało nadzieję zwłaszcza w tych trudnych czasach. Niech Jego Światłość rozprasza ciemności swoim blaskiem, niosąc Błogosławieństwo i potrzebne łaski na każdy dzień życia.

Duszpasterze parafii Jasienica

Przypomnienie dotyczące zasad bezpieczeństwa w czasie epidemii


Od soboty 7 października 2020 r. obowiązują nowe zasady epidemiczne:


W naszym kościele może przebywać ok. 20 osób. Bardzo prosimy aby zachować odstępy w ławkach i pozostać w maseczce. Zalecany odstęp to 1,5m

Biskup Bielsko-Żywiecki udziela aż do odwołania dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Mszy świętej dla wszystkich wiernych Diecezji i przebywających na terenie Diecezji Bielsko-Żywieckiej. Zachęcamy do uczestnictwa we Mszy świętej poprzez środki masowego przekazu oraz wspólną modlitwę w rodzinach. W sposób szczególny o skorzystanie z dyspensy prosimy osoby starsze, przewlekle chore i te, dla których infekcja stanowi wysokie ryzyko;

Zachęcamy, w miarę możliwości, do uczestniczenia we Mszy świętej w tygodniu, zachowując wszystkie zalecenia sanitarne;

Ogłoszenia parafialne – zobacz

Transmisja online:

Transmisja z naszego kościoła – codziennie o podanych powyżej godzinach – zobacz

kazania dialogowane:

kazania dla dzieci:

kazania niedzielne z mszy o 17.00:

koncerty:

katechezy o Dekalogu:

kazania niedzielne z mszy o 7.00:

czytanie Ewangelii:

Roraty’2020
kazania roratnie